Wat is “Gedeelde levens”?

Gedeelde levens is een project waarbij gezinnen gasten verwelkomen die om wat voor reden dan ook moeite hebben met het zelfstandig wonen. Met enige regelmaat kunnen zij aanschuiven in het dagelijkse leven van deze gezinnen De frequentie waarin dit gebeurt kan variëren, bijvoorbeeld één keer per week of per veertien dagen. Dit hangt af van de behoefte en de mogelijkheden van de gast en het gezin.

Waarom Gedeelde Levens?

Eenzaamheid en isolement zijn vaak een probleem voor mensen met een (psychische) beperking die zich een plaats in de samenleving moeten verwerven. Het opbouwen van een eigen netwerk lukt daardoor vaak niet vanzelf.

Door in een gezin te verblijven bouwt de gast een eigen netwerk op, is onderdeel van het gezin en voelt zich ermee verbonden. Er ontstaat een andere band dan met de professioneel hulpverlener. Daarnaast biedt de regelmaat continuïteit in het leven van de gast.

Het verblijf vindt plaats op basis van wederkerigheid: De gast biedt ook het gezin iets, denk aan koken, samen op stap of de kinderenhelpen met huiswerk maken.

Voor wie?

Gedeelde levens is passend voor mensen die sociaal kwetsbaar zijn en/of een beperking hebben. Denk aan mensen met een psychiatrische aandoening, een licht verstandelijke beperking of mensen die aan het dementeren zijn, waarbij de verwachting is dat ze baat hebben bij een vast terugkerende alledaagse leefomgeving en het zelfstandig wonen en participatie in de samenleving beter zal gaan.

Open Cookie Settings

2017 - Gedeelde Levens

Privacy & cookies

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt deze website van Steunpunt GGZ Utrecht gebruik van cookies. Cookies worden gebruikt voor functionaliteiten op de website en voor meer gebruiksgemak. Aan de linkerkant onder cookie settings kunt u per cookie aangeven of u deze wilt in- of uitschakelen. De namen komen overeen met bestanden die worden geplaatst op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Als u cookies van Steunpunt GGZ Utrecht niet accepteert, kan het zijn dat u bij ieder bezoek de vraag krijgt of u cookies accepteert. Privacy & cookie