Gast

Wat kan een gezin voor u betekenen?
Vindt u het lastig om zelf een netwerk op te bouwen, maar zou u het fijn vinden om regelmatig met iemand in uw omgeving contact te hebben? Dan is Gedeelde levens wellicht iets voor u. Soms is het fijn iets te delen, om gezelschap te hebben of gewoon iemand te hebben die naar u omkijkt. Ook kan het hebben van een vaste weekstructuur prettig voor u zijn. De vorm waarin u contact hebt met het gezin stemt u samen met hen af. Samen eten, koffiedrinken of een andere afspraak? Het is aan u waar u behoefte aan heeft
Wat kunt u voor het gezin betekenen?
Het contact met het gezin is op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Dat betekent dat u ook iets te brengen heeft in het gezin. Misschien vindt u het fijn om iedere week de boodschappen te doen, of te koken? Maar misschien heeft u wel andere talenten die u in wilt zetten binnen het gezin.
Hoe werkt het?
Er wordt zorgvuldig met u gekeken wat uw wensen en mogelijkheden zijn. Wat verwacht u van het gezin, hoe ziet u de deelname in het gezinsleven en wat kunt u aan het gezin bijdragen?
Welke begeleiding kunt u verwachten?
Vanuit Gedeelde levens is een coach betrokken. Deze is voor het gezin en u de vraagbaak rondom het contact en de afspraken die gemaakt zijn. Hoe goed we alles met elkaar bedacht hebben, het kan toch anders gaan dan u of het gezin het van te voren besproken heeft. De coach van Gedeelde levens kan u daarbij ondersteunen.
Daarnaast houdt u gewoon uw eigen hulpverlener. Mocht er rond uw gezondheid of welzijn vragen zijn kan de hulpverlener hier ook het gezin ondersteuner.
Hoe kunt u zich opgeven ?
Middels een aanmeldformulier kunt u zich opgeven. Wilt u eerst nog meer informatie kunt u dit aangeven op een contactformulier

Open Cookie Settings

2017 - Gedeelde Levens

Privacy & cookies

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt deze website van Steunpunt GGZ Utrecht gebruik van cookies. Cookies worden gebruikt voor functionaliteiten op de website en voor meer gebruiksgemak. Aan de linkerkant onder cookie settings kunt u per cookie aangeven of u deze wilt in- of uitschakelen. De namen komen overeen met bestanden die worden geplaatst op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Als u cookies van Steunpunt GGZ Utrecht niet accepteert, kan het zijn dat u bij ieder bezoek de vraag krijgt of u cookies accepteert. Privacy & cookie