Persoonsgegevens die worden verwerkt

Steunpunt GGZ Utrecht kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Steunpunt GGZ Utrecht verstrekt.

Steunpunt GGZ Utrecht kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw roepnaam
  • Uw geslacht
  • Uw geboortedatum
  • Uw straat + huisnummer
  • Uw Postcode + woonplaats
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom Steunpunt GGZ Utrecht gegevens nodig heeft?

Steunpunt GGZ Utrecht verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

Hoe lang Steunpunt GGZ Utrecht gegevens bewaart

Steunpunt GGZ Utrecht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Steunpunt GGZ Utrecht verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar steunpunt@ggzutrecht.nl . Steunpunt GGZ Utrecht zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Google Analytics

Steunpunt GGZ Utrecht maakt WEL gebruik van Google Analytics.

Cookies verwijderen

Je kunt je cookies het gemakkelijkst verwijderen via je browser. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen:

Beveiligen

Steunpunt GGZ Utrecht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Steunpunt GGZ Utrecht maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om ervoor te zorgen dat dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Steunpunt GGZ Utrecht verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via steunpunt@ggzutrecht.nl.

Ggzutrecht.nl is een website van Steunpunt GGZ Utrecht.

Steunpunt GGZ Utrecht is als volgt te bereiken:

Postadres en Vestigingsadres: Kaatstraat 18, 3513 BK Utrecht

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 30165818

Telefoon: 030 2369320

E-mailadres: steunpunt@ggzutrecht.nl

Open Cookie Settings

2017 - Gedeelde Levens

Privacy & cookies

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt deze website van Steunpunt GGZ Utrecht gebruik van cookies. Cookies worden gebruikt voor functionaliteiten op de website en voor meer gebruiksgemak. Aan de linkerkant onder cookie settings kunt u per cookie aangeven of u deze wilt in- of uitschakelen. De namen komen overeen met bestanden die worden geplaatst op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Als u cookies van Steunpunt GGZ Utrecht niet accepteert, kan het zijn dat u bij ieder bezoek de vraag krijgt of u cookies accepteert. Privacy & cookie